P.H.U.P Nowex
tel. +48 33 870 39 18
tel./fax +48 875 32 94
Obejrzyj galerię naszych produktów
O firmie

Firma P.H.U.P. Nowex została założona przez Andrzeja Nowaka w 1990 roku jako przedsiębiorstwo rodzinne, a w 1997 rozpoczęła produkcję artykułów z tworzyw sztucznych.

 

Obecnie specjalizujemy się w produkcji zamknięć dla przemysłu spożywczego.

Posiadamy wdrożone i certyfikowane systemy jakości ISO 22000 i ISO 9001.

 

Od wielu lat współpracujemy z wiodącymi producentami artykułów mleczarskich, wód mineralnych i napojów chłodzących. Wyroby nasze zyskały także uznanie w zakładach produkcji i rozlewania oleju, oraz wśród partnerów handlowych z wielu innych branż.


Firma Nowex produkuje swoje wyroby przy użyciu najnowszych technologii oraz pracuje przy użyciu form wtryskowych najwyższej jakości. 

 

Ciągły rozwój parku maszynowego wraz z wdrożeniem coraz lepszych i bardziej sprzyjających środowisku technologii, oraz poszerzenie rynku zbytu stanowią o efektywności rozwoju firmy.

 

Produkcję zamknięć dla przemysłu spożywczego opieramy wyłącznie na tworzywach i barwnikach oryginalnych i bezpiecznych w kontakcie z żywnością.

 

Nadrzędnym celem naszego zakładu jest dbałość o zadowolenie klienta poprzez nadzór nad jakością produktu, terminowością dostaw, ciągłym rozwojem firmy z dbałością o jej wizerunek jako partnera handlowego.


W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 firma PHUP NOWEX Andrzej Nowak, realizuje projekt w ramach 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.4. Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP, Poddziałania 3.4.4. Dotacje dla MŚP Typ projektów A Wdrożenia wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów użytkowych przez MŚP funkcjonujące na rynku dłużej niż 24 m-ce.

Cele projektu:
W ramach przedmiotowego projektu firma pragnie wdrożyć nowy produkt w postaci nakrętki o średnicy ø38 o zmniejszonej masie – około 2,6g. Wdrożenie do produkcji nowych nakrętek o obniżonej masie o średnicy fi38 będzie ważnym kierunkiem rozwoju i podniesienia innowacyjności firmy. W ramach projektu badawczo-rozwojowego firma zleciła pracownikom naukowym Zakładu Tworzyw Sztucznych, Instytutu Technologii Materiałów na Wydziale Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej opracowanie prototypu oraz technologii produkcji (wraz z konstrukcją formy) nakrętki trzystartowej nowego typu - o obniżonej masie 2,6 g i średnicy ø38 mm. Niniejszy projekt jest kontynuacją polegającą na wdrożeniu nabytych wyników prac badawczo-rozwojowych. Obecnie wytwórnia potrzebuje nabyć odpowiednie środki trwałe, które umożliwią wdrożenie nabytych wyników prac badawczo-rozwojowych w postaci nowego, innowacyjnej nakrętki 3 startowej z zastosowaniem nowoczesnych wysokowydajnych technologii wytwórczych, umożliwiających produkcję na skalę przemysłową. Do wdrożenia nowego produktu niezbędne są odpowiednie maszyny w postaci wysokowydajnych wtryskarek wraz z formami oraz urządzeniami pomocniczymi takimi jak np. leje, transportery, podajniki, kompresor, wciągarki oraz instalacja chłodząca. Zakup nowych środków trwałych umożliwi osiągnięcie odpowiedniego poziomu, wydajności i ekonomii produkcji, rozpoczęcie produkcji nowego rodzaju nakrętek, oraz zapewnienie najwyższej jakości oferowanych produktów

Planowane efekty:
Celem prowadzonych prac badawczo rozwojowych było osiągniecie kilku kluczowych dla firmy (i nie tylko) efektów dzięki obniżonej masie nakrętki otrzymujemy następujące efekty:
• im mniej materiału jest potrzebne, tym mniejsze jest zużycie energii podczas produkcji i tym bardziej wydajnie wykorzystywane są wartościowe zasoby naturalne
• im lżejsze opakowanie, tym niższa emisja CO2 na jednostkę towarową
• mniejsze nakłady na transport, oszczędności w spalaniu paliwa w samochodach ciężarowych
• niższa masa nakrętki mniejsze zużycie surowca oraz mniejsze zanieczyszczenie środowiska.
• obniżenie ceny oferowanego produktu lub bezpieczny zapas cenowy w przypadku działań konkurencji
• konkurencyjności firmy wzrasta – obecnie na rynku nie ma oferentów z taka niska masą nakrętek, średnia waga konkurencji około 3 gr
• oszczędności na magazynie granulatu – mniej zużyjemy granulatu na wytworzenie nakrętki i musimy utrzymywać mniejsze stany magazynowe (obniżenie kosztów magazynowania).3. Zwiększenie eksportu na rynki zagraniczne,

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności firmy poprzez:
1. Poszerzenie oferty produktowej o nowy typ nakrętki dla firm działających w branży opakowaniowej
2. Zapewnienie wydajnego i optymalnego procesu produkcji nowych produktów
3. Optymalizację zużycia surowców, zużycia urządzeń i czasu pracy urządzeń produkcyjnych na podstawie prowadzonych prac B+R
4. Umożliwienie wprowadzania innowacji produktowych i technologicznych pozwalających na elastyczne dostosowanie się do potrzeb rynku
Realizacja projektu przyczyni się również do wzmocnienia aktywności gospodarczej przedsiębiorstwa nastąpi poprzez:
1. Zwiększenie poziomu doinwestowania firmy
2. Zwiększenie eksportu
3. Pozyskanie nowych rynków zbytu,
4. Zwiększenie poziomu sprzedaży przedsiębiorstwa
Najważniejszym aspektem innowacyjności firmy jest wdrożenie nowego typu nakrętki o ulepszonych właściwościach i o obniżonej masie własnej, co jest podstawową cechą innowacyjności nowych produktów w branży opakowaniowej.

Wartość projektu:  3 755 211,16 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 526 508,60 PLN


Wszelkie prawa zastrzeżone Nowex-Tworzywa